Linka Meškanie Cestujúcich Posledná zastávka
342850 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
354299 0
342830 0 Zilina, Celulozka
342838 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
379203 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
342847 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
342841 0
379202 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX715042 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807155 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807339 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807345 0 Varin, zel.st.
GX807348 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807351 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807354 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807342 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807394 0
GX807400 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807391 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807397 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807376 1 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807406 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807403 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807370 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807373 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807361 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807367 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807358 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807364 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807385 0 Gbelany, Mobis Site
GX807382 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807409 0
GX807388 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX807379 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX833215 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.
GX833220 0 Teplicka nad Vahom-Kia Site, aut.st.